Halka Hana

Masáže a poradenství

 „Tvým úkolem není hledat lásku, ale pouze hledat a nalézt všechny překážky, které sis proti ní vytvořil.“ 

RUMI

Našim úkolem je nalézt v sobě vše, co není láska a to vyléčit na té nejhlubší úrovni. To, co zůstane, je skutečná čistá láska, kterou jsme všichni už od počátku věků.

Ve chvíli, kdy vidíme utrpení druhého, jsme na oplátku ochotni zranit sami sebe. Začali jsme s tím už jako malé děti, kdy jsme poprvé přesvědčili sami sebe, že nejsme dost dobří na to, abychom mohli být milování. Od chvíle, kdy jsme uvěřili, tomu, že lásku je potřeba získat od druhých lidí a je potřeba si ji zasloužit, začalo naše utrpení.

DSC00434

Jméno Halka mi dali mí rodiče po té, co zjistili, že nejsem a asi už nikdy nebudu Honzík. Ve své snaze, je už znovu nezklamat, jsem se snažila zapadnout a být jako ostatní. Nedařilo se mi to a dnes už vím, proč. Nejsem jako ostatní. Nikdo z nás není. Každý jsme jedinečnou bytostí a právě snaha být jako druzí, nás dělá nešťastnými a oddělenými od sebe sama.

Kdykoliv jsem měla říct něco o sobě, myslela jsem, že mě definuje práce, kterou vykonávám. Když jsem odešla ze svého posledního zaměstnání, vojáka z povolání, najednou nebylo čím se definovat. A tehdy mi to došlo… nejsem tím, co vykonávám, jsem tím, na co neustále myslím.

Jsem láskou. Láskou k lidem, k přírodě, k umění. Láskou k této úžasné planetě, na níž momentálně žiju. Láskou k vesmíru a k noční obloze plné hvězd.

Stejně, jako nemusím být hvězdářem, abych mohla pozorovat oblohu, nemusím být malířkou, abych namalovala obraz, básnířkou, abych napsala báseň nebo šamanem, abych mohla léčit. Proč? Protože vždy ztělesňujeme vše podle toho, co zrovna děláme. A tak dělám vše, co momentálně cítím jako lásku a učím se ničím z toho neidentifikovat.

Moc ráda se s vámi podělím o vše, ať už to bude něco z mé tvorby, výklad karet nebo léčení těla či duše.

Reflexní terapie

V roce 2004 jsem dokončila třístupňový kurz Reflexní terapie u manželů Beáty a Júliuse Patakyových, kteří jsou nástupci školy legendárního léčitele a terapeuta alternativní medicíny Ing. Jiřího Janči, CSc. a úspěšně navazují na nejlepší tradice tohoto oboru u nás.

Co to je reflexní terapie?

Reflexní terapie je přibližně 5000 let stará metoda péče o zdraví. Vznikla ve východní Asii. Pracuje s reflexními body, které se nacházejí na celém těle, nejčastěji se ale využívají reflexní plošky nohou. Původním úkolem reflexní terapie byla prevence, dnes je však hojně používána především k léčbě.

Tato terapie je založená na holistických principech a předpokladu, že na zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům a oblastem těla. Jemným tlakem nebo hlazením těchto bodů můžeme cíleně posílit nebo naopak uklidnit příslušný orgán nebo část těla. Cílem je obnovení rovnováhy v těle, navození hlubokého uvolnění a aktivace samoléčebných schopností organismu.

reflexni-zony-1

Spinal Touch

Jedná se o masážní metodu, která v sobě spojuje komplexní pojetí toho,  jak deformace páteře a změny postoje a držení těla souvisejí s celkovým zdravotním stavem člověka. Tato metoda napomáhá tělu napravit nerovnovážný stav. Navrácením těžiště do správného místa velmi kladně ovlivňuje stav tělesných tkání a zlepšuje pohyblivost těla, které samo nalézá postoj a polohu, která umožňuje delší a kvalitnější život a snižuje stresovou zátěž.

Co dělá organismus při stresu?

Jestliže je tělo vystaveno stresovému faktoru, tělo automaticky přechází do stavu bojové pohotovosti – dochází k tzv. stresové odpovědi. Při ní se nejprve aktivuje sympatická nervová soustava v míšní nervové trubici, která přímo ovlivňuje funkce jednotlivých orgánů. Dochází ke zvýšení jednotlivých katabolických aktivit (například srdeční činnost a krevní tlak) a všechny anabolické aktivity  jsou sníženy (například trávení, růst, buněčná imunita, sexuální funkce). V případě, že stresové faktory nepůsobí příliš dlouho a není jich příliš mnoho, tělo se uvolní ze stavu pohotovosti  a vrací se do stavu schopnosti udržovat stabilní vnitřní prostředí. Pokud, ale zátěž trvá příliš dlouho nebo působí více faktorů najednou, tělo ztrácí schopnost vrátit se k homeostatické rovnováze. V takovém případě jsou překročeny meze pružnosti a dochází k napětí.

Jak reaguje na stres naše páteř?

Při posunutí těžiště těla dochází obecně k poruchám celé páteře a to vede následně k snížené pohyblivosti páteřních obratlů. Tyto negativní tělesné signály stimulují části mozku, které souvisejí se stresem  a úzkostí, což negativně ovlivňuje nadledvinky. Výsledkem toho všeho může být nesprávná kontrola nad pohybem, rovnováhou a hormonálními stresovými odpověďmi.

Princip spinal touch

Tato metoda je neinvazivní a doteková. Nejprve se provede měření odchylek páteře, svalstva a určí se osy vychýlení. Jakmile se změří úroveň postojové deformace, můžeme určit, co je potřeba provést pro zlepšení. Terapie zahrnuje sérii velmi jemných a přesných masážních doteků od pánevní oblasti zad až k hlavě. Jejich působením dochází k posunutí  a vyrovnání těžiště do správného fyziologického postavení. V průběhu terapie začíná tělo opravovat postojové odchylky a páteř se dostává do přirozené polohy. Okamžitá kontrola se provádí odečítáním změn držení těla vůči olovnici. Terapie může vyžadovat několik opakování, protože vše souvisí se závažností poškozených tkání.

Dornova a breussova masáž

Dornova metoda je jemná manuální terapie, při které se klouby a obratle pacienta na milimetr přesně uvedou do správné polohy. Současně se tím otevřou brány energie, které mohou v člověku lépe proudit. To vše se děje volným a přirozeným pohybem ošetřovaného za jeho účasti a pomocí jemného tlaku palců terapeuta.

Breussova masáž – jedná se o jemnou, energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře. Speciálními masážními hmaty za použití třezalkového oleje se docílí nabobtnání meziobratlových plotének a uvolnění nervů, které v páteřní oblasti vycházejí do celého těla.

Trigger Points (Spoušťové body)

Spoušťový bod, který je často nazýván trigger point, je definován jako oblast přecitlivělosti ve svalu nebo fascii (blanité pouzdro svalů). Při prohmatání pomocí palce zkušený masér nalezne znatelnou tvrdou hrudku nebo jakýsi „uzel“ v tloušťce svalových vláken a fascie. Dotýkání se těchto bodů může vést k vystřelující bolesti (specifické pro sval), lokální bolesti v místě dotyku nebo dokonce autonomním reakcím (pocení, dávivý reflex). 

Spoušťové body mohou být také nalezeny v jiných tkáních, jako je kůže, tuková tkáň, šlachy, vazy, kloubní pouzdro nebo periosteum, ale v těchto místech však nezpůsobují onu známou vystřelující bolest. Naopak ve svalech mohou existovat po dlouhou dobu, tedy mnoho měsíců. Je důležité si uvědomit, že mohou přejít z aktivního stavu do latentního, to znamená, že přestanou vyzařovat bolest, ale nadále existují a mohou kdykoli přejít do aktivního stavu pod vlivem provokujících faktorů.

Trigger_Point_Front_body
Trigger_Point_Back_body1

Výskyt aktivních spoušťových bodů, které při dotyku vyvolávají akutních bolestivé pocity na určitých místech na těle nebo končetinách, byl popsán v první polovině minulého století americkými lékaři. V přesném překladu se anglický pojem ”trigger” pro bod bolesti znamená „spoušť„, protože když je aktivován, objeví se bolest velmi podobná síle pocitů osoby zraněné výstřelem z pistole. V moderní medicíně se používá mapové schéma umístění spoušťových bodů, které umožňuje odborníkům úspěšně zmírnit pacientovu bolest.

Nejčastější příčinou vzniku a aktivace myofasciálních spouštěčů je však svalové přetížení, a to jak chronické, tak akutní. Akutní svalová přetížení mohou vzniknout nepříjemnými pohyby jako například pokusy o zvedání těžkého kufru nebo vyjmutí baterie z auta.  

Chronické svalové přetížení vzniká při dlouhém setrvávání v nepohodlné poloze. Příkladem může být dlouhé sezení, kdy svaly jsou chronicky přetíženy, aby udržely vzpřímenou polohu trupu. Často trpí nejen dolní část zad, ale také oblast krku a hrudníku. Tato kategorie se vztahuje také na kadeřníky, kteří neustále drží zvednuté ruce.

Dalším důvodem vzniku trigger pointů je dlouhodobé udržování svalů ve zkráceném stavu, kdy si svaly zvyknou na zkrácený stav a zůstávají v této poloze. Například svaly zadní části stehna jsou velmi náchylné k tvorbě spouštěčů při dlouhodobém sezení (také v kombinaci se svalovým upnutím). Dále stojí za to věnovat pozornost vašemu držení těla také při spánku nebo čtení vleže


ZDROJ: https://fyzioklinika.cz/poradna/clanky-o-zdravi/664-trigger-pointy-neboli-spoustove-body

Pečujte o svůj lymfatický systém

Co to je lymfatický systém?

Lymfatický neboli mízní systém je soustava lidského těla, která dokáže odstranit odpadní látky, nejrůznější toxiny, viry, bakterie, mrtvé buňky a další patogeny. Věda, zabývající se lymfatickou soustavou, se nazývá lymfologie.

Mízní systém rozvádí po těle tekutinu, kterou označujeme jako lymfa či míza. Obsahuje bílé krvinky, které jsou zodpovědné za boj s infekcemi, je nápomocna při odvádění přebytečné tekutiny v tělesných tkání a udržuje rovnováhu tekutin. Lymfatické cévy odvedou z tkání více než dva litry mezibuněčné tekutiny (tkáňového moku) denně, tu přefiltrují a vrátí zpět do krve.

Porucha lymfatického systému

Příznaky onemocnění lymfatického systému jsou například otoky postižené oblastisnadnější únavnostpřibírání na váze z důvodu zadržování tekutin v místě otoku, zažívací potíže (v případě problémů s lymfatickým systémem v břišní dutině), častější bolesti hlavy, vyšší riziko vzniku celulitidy v typicky rizikových partiích nebo kožní změny postižených míst.

Otoky se vyskytují především na končetinách. Ucpání lymfatických cév postihuje hlavně nohy a může se vyskytovat na obou či jen na jedné končetině. Příčinou lymfedému mohou být nádory (jak v lymfatických cévách, tak v lymfatických uzlinách). Dalším původcem bývají úrazy, operace uzlin nebo ochrnutí končetin

Reflexní terapie lymfatického systému

Tato metoda je skvělá v tom, že stejně, jako reflexní terapie, pracuje pouze na nohách a tak je rychle použitelná v jakýchkoli podmínkách, aniž by se klient musel vysvlékat a je velmi účinná.

Jedná se o součást Reflexní Terapie, která navazuje na obecné zásady reflexologie, manuální lymfodrenáž, lymfatickou stimulaci a somatizace psychických problémů. Pracuje se na lymfatickém systému na chodidle, jeho plosce a nártech, čímž se zprůchodňuje a čistí lymfatický systém.

Lifting – manuální vyhlazovací masáž obličeje

 

 je nová metoda vyhlazování obličeje s ihned viditelným účinkem. Všeobecně je znám pojem lifting jako operační zákrok, při kterém se provádí napínání pokožky. V současné době je však velmi žádaná neinvazivní manuální terapie, která využívá pouze masáže.

 

Dílčí výsledky jsou viditelné již po první aplikaci, je tedy možné manuální lifting využít jednorázově před nějakou událostí, kde chceme vypadat dobře, mladistvě a rozzářit svůj obličej. 

Pro dlouhodobé výsledky je doporučeno podstoupit toto ošetření v prvním měsíci 2x týdně a po té pro, udržení liftingového efektu, alespoň 1x měsíčně.

Jelikož se při této masáži využívají akupresurní body v obličeji, má tato masáž také velký vliv na relaxaci a harmonizaci celého těla.

 

Stimulací pojivové tkáně a svalů obličejese na jedné straně zpevní a tím je dosaženo liftingového efektu – například pozvednutí tváří, obočí a tím očních víček, spodního okraje čelisti podobně. Na straně druhé se svaly zbaví napětí, uvolní se jejich tonus a tím postupně mizí vrásky.

 

Díky odvodu toxických látek z oblasti obličeje a dekoltu dochází ke zjemnění, prosvětlení a zkvalitnění pokožky. Ukládá se méně podkožních tuků, vypíná se povadlá pokožka a urychluje se podkožní metabolismus. Prospívá to hlavně kolagenu, elastinu a proteinovým vláknům, které tvoří základ pojivové tkáně a ovlivňují pevnost a pružnost pokožky. Brání stárnutí pleti, odstranění zadržované vody, vzniku vrásek, snižuje napětí v obličeji a podporuje regeneraci.

V období prvních týdnů dokonale vytrénujeme naše obličejové svaly tak, aby byly dostatečně posílené pro liftingový efekt a současně je zbavíme stresu, naučíme je relaxovat a tím se nám přestanou vytvářet vrásky. Je to přesný opak toho, jak funguje aplikace látky, která svaly odřízne od nervových impulsů a tím zajistí jejich nehybnost a odstraní nežádoucí stahování, které vytváří vrásky. Proto se také tyto dvě metody nekombinují.

Lifting – vyhlazovací masáž Vám způsobí:

 • Posílení svalů, regenerace a restrukturalizace pojivových tkání (liftingový efekt)
 • Celkové uvolnění a tišivý efekt na nervová zakončení (redukce vrásek)
 • Prokrvení pokožky a podpora krevního oběhu (okysličení a transport živin k buňkám)
 • Odplavení toxinů i kyseliny mléčné ze svalů (mizí únava svalů, příval energie)
 • Urychlení tkáňového metabolismu (úbytek podkožního tuku)
 • Jemná stimulace reflexních zón na obličeji (příznivé působení na orgány v těle)
 • Při pravidelném působení upravujeme menší oběhové poruchy, zmírňujeme městnání krve a tkáňového moku i otoků
 • Harmonizačně působíme nejen na fyzické tělo, ale i na psychiku

Kontraindikace:

 • Hnisavá onemocnění nebo jiné zánětlivé projevy na kůži obličeje
 • Bolestivé záněty obličejových nervů
 • Porucha štítné žlázy
 • Aplikování látek pro vyhlazení vrásek ( nejdříve po 1 měsíci )
 • Laminace obočí ( odstup alespoň jeden den )
 • Operační zákroky na hlavě a obličeji ( nejdříve za 8 týdnů, konzultace s lékařem )
 • Onkologická onemocnění ( z důvodu rozproudění lymfy )

Základní pravidla manuálního liftingu:

 • zvýšený příjem tekutin již 1 den předem a po proceduře
 • u mužů je před procedurou potřeba hladké oholení
 • 2-3 dny po opalování
 • v den liftingu nedoporučujeme žádnou jinou proceduru obličeje

Madheroterapy

Madheroterapy (masáž  dřevěnými nástroji) je metoda pocházející z Kolumbie založena na použití anatomicky navrhovaných nástrojů ze dřeva, díky kterým je procedura 100% přírodní. Tato technika se používá zejména jako kosmetické ošetření při odstraňování celulitidy. Celý proces funguje díky spojení masážních dřevěných nástrojů s Esenciálními oleji pro lepší prokrvení podkoží a je zárukou těch nejlepších výsledků.

Tato technika zahrnuje řadu pohybů, které se opakují s použitím různých dřevěných válečků. Aplikováním těchto nástrojů na svaly, tukové zásoby a nerovnosti v podkoží stimulujeme lymfatický systém těla, který odplavuje nahromaděné toxiny. Podstatou je prokrvení problémových partii, kde nefunguje látková výměna a tato metoda ji opět nastartujeme. 

356fa588-76a4-455e-b75d-933d5425bbb5

Pro odstranění celulitidy je velmi důležitá stimulace lymfatického systému. Pomocí rytmických pohybů dřevěných válečků (masáž dřevem) se stimuluje tok lymfy a nastartuje se metabolismus. Díky rozproudění metabolismu a lymfatického systému se z těla vylučují toxiny a škodlivé látky, které si jinak tělo ukládá do zásob.

Doporučené opakování:

 • První výsledky jsou viditelné již po 5.-6. procedurách, nicméně je to velmi individuální a závisí to na stupni celulitidy 
 • Doporučená kúra je nejméně 10 sezení 
 • Čas jedné masáže se pohybuje od 40-60 minut

FascioBlaster®

Tato metoda pochází z Ameriky od Ashley Black a pracuje na fasciální síti našeho těla. Fascie pokrývají každou část našeho těla, ne jen svaly a jejich povaha je tekutá. Nefunguje-li tato síť správně, fascie se slepují ve vrstvách a zamezují volnému proudění této tekutiny. 

Metoda byla původně zamýšlena na léčení příznaků celulitidy, ale v průběhu času bylo zjištěno, že má skvělé účinky na funkce celého těla. 

Z důvodu nařízení Evropské Unie zde není možné uvádět informace, jenž mají souvislost s jakýmikoliv zdravotními účinky.

Suché kartáčování

Suché kartáčování je přirozenou detoxikací pro pokožku a současně ochranou proti stárnutí!

Poznáme to zejména na pojivové tkáni. Kartáčování těla je zvláště vhodné na celulitidu, strie nebo ucpané póry. Jemný exfoliační účinek štětin podporuje krevní oběh, aktivuje lymfatický systém a odstraňuje odumřelé kožní buňky. Pokožka je díky tomu hladká a zářivá.

Skvělým přínosem je především důsledné odstranění odumřelých kožních buněk, díky němuž mohou póry svobodněji dýchat a lépe vylučovat toxiny. Kartáčováním se zároveň nádherně prokrví pokožka, což přirozeně podporuje její pružnost a pevnost. Dochází také ke stimulaci lymfatického systému, což s sebou nese mnoho zdravotních benefitů. Lymfa je součástí našeho oběhového a imunitního systému a funguje jako čistička těla. Pokud jsou funkce lymfatického systému narušené, nastupuje celá řada zdravotních problémů, k nimž patří např. únava, přibírání na váze, zadržování vody, celulitida, kožní problémy nebo trávicí obtíže. Časté mohou být také bolesti hlavy či kloubů. Kartáčování je prospěšné také ke snížení psychického napětí a zklidnění nervového systému.

Suché kartáčování neboli garshana je ideální očistnou technikou, jejímž cílem je odstranit z pokožky odumřelé buňky, prokrvit ji a usnadnit vylučování toxinů z těla. Tato metoda je obzvláště vhodná zejména na jaře, kterému vládne element vody a země a dóša kapha. Ani na podzim se ale garshany nemusíte bát. Jen je k ní třeba přistupovat opatrněji a vždy s ohledem na vaši konstituci a stav pokožky. Například hodně suchou pleť by mohlo kartáčování zbytečně namáhat – na podzim má totiž pokožka tendence být ještě o něco sušší a křehčí než obvykle. V tomto ročním období je proto dobré zařadit kartáčování jako součást ranní rutiny před sprchou a následným důkladným naolejováním. Skvěle tak podpoříte proudění energie v těle a získáte elán do nového dne.

Pečujte o svůj emocionální stav

Kineziologie One Brain

Co je metoda One Brain?

Název metody kineziologie One Brain (Jednotného mozku) je odvozen od dokonalého propojení a spolupráce obou mozkových hemisfér. Levá hemisféra je logická, analyzující, časová, kontrolující, zaměřená na strach a typicky mužské chování.

Kineziologie One Brain se nezabývá chorobami. Vychází z předpokladu, že nemoc a bolest fyzického těla má duchovní (mentální, psychickou, …) příčinu. Tato metoda pracuje s prožitými negativními zážitky a se stresem, který je s nimi spojen. Emoce, které přitom prožíváme, nepříznivě ovlivňují naše fyzické i psychické zdraví, některé z nich ani nepovažujeme za tak vážné, abychom jim připisovali vinu za náš současný stav, ale v momentě jejich prožívání v dětství nebo v dospělosti, byly pro nás dostatečně traumatické na to, aby byly zodpovědné za vzniklé problémy.

Kineziologie zohledňuje potřeby každého jednotlivce a může pomoci změnit postoje a chovní. Napomáhá ke zlepšení koordinace a výživové potřeby organismu a alergie. Mnohé z našich zdravotních problémů souvisejí z našim současným způsobem života. V posledních letech se náš životní styl změnil takřka k nepoznání.

Na naše současné volby mají vliv v minulosti prožitá traumata i radosti. Naše budoucnost samozřejmě závisí na dnešních volbách. Jestliže dokážeme odblokovat bývalá traumata a posílit radost, připravíme si nynější volbou budoucnost podle svých představ.

 

 1. Neschopnost učit se
 2. Neschopnost navazovat uspokojivé vztahy
 3. Nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách
 4. Celkový výrazný pocit neštěstí nebo deprese
 5. Tendence vyvolávat somatické symptomy jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy

Access Bars®

je nejznámějším technikou modality Access Consciousness®. 

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a část těla. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové jaké jsou, drží nás často v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu, falešném pozitivismu atd. Během Bars se zpomalí mozkové vlny, tělo se uvolní. Na rozdíl o jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Access Bars jsou jedinečné v tom, jak fungují.

Po Bars odcházíte zrelaxovaní, s vnitřním klidem a mírem.

 • Uvolnění stresu a napětí
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní vitality
 • Odstranění psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, strachy, fóbie, nespavost, závislosti
 • Snížení hyperaktivity a agresivity u dětí, odstranění poruch chování u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Vhodné a přínosné i pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou 
 • Změna myšlení, mindsetu a změna na všech úrovních
 • Výrazné zlepšení psychiky a průběhu těhotenství a porodu. Je možné dávat Bars i během porodu, což už některé porodní asistentky dělají

poznání sebe sama pomocí výkladu karet

Karty o znalosti a cestě vpřed

Rozpoznávejte osobní cíle

vyřešte problémy

Uzdravujte se

 

 • tyto karty dokáží najít odpověď na otázky vašeho života
 • pochopíte, proč se vám stále dokola opakují stejné situace
 • proč přitahujete do svého života stále ty stejné typy lidi

Ceník služeb

Tělové masáže:

– Maderoterapie 

(nohy,hýždě,břicho)

– Maderoterapie 

(celého těla)

– Masáž FascioBlaster®

– Reflexní terapie nohou

– Masáž dle potíží

– Relaxační masáž

– Masáž – suché kartáčování

– Sportovní masáž záda, šíje

– Sportovní masáž celého těla

– Kineziologie One Brain®-

– Spinal Touch

– Energet. harmonizace meridiánů

– Čištění a harmonizace čaker

minut

60 

.

90

.

60

60 

60-120

60 

60 

60 

120 

60-120

60

30

30

  800,-

.

1000,-

.

1200,- 

  800,- 

  800,-/hod 

  800,- 

1000,- 

  800,- 

1400,- 

  700,-/hod 

  800,-

  400,-

  400,-

Obličejové masáže:

-Maderoterapie

-Liftingová manuální masáž

-Liftingová manuální masáž 

s maskou + masáž rukou

minut

40

60

90

  600,-

1000,-

1200,- 

– Před objednáním na proceduru si prostudujte kontraindikace!

– Po masáži kartáči vám kartáče z hygienických důvodů zůstávají.

– Při zakoupení poukazu na 5 procedur získáte slevu -10% z celkové částky

– Při zakoupení poukazu na 10 procedur získáte slevu -20% z celkové částky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Odmítnutí masérských služeb nebo kosmetického ošetření v těchto případech:

– zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
– zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
– zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
– zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
– zákazník se během objednávání termínu na kosmetiku vyjadřuje nepřístojným způsobem

 1. Termín návštěvy:

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatelka si na dohodnutý termín návštěvy klienta, rezervuje příslušný čas.

 Přeobjednání:

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, co nejdříve, nejpozději však 24 hodin před zahájením návštěvy.

Provozovna není přístupná v libovolnou dobu.

 1. Pozdní příchod:

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod, se považuje za absenci zákazníka. Opakovaná absence znamená nespolehlivý zákazník!!!

 1. Doprovod a přístupnost

Osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor provozovny. Pak je vyžadováno soukromí, doprovod smi počkat v provozovně na místě k tomu určeném. Provozovna není zařízena na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol, lze je nechat uzamčené na pozemku za branou.

 1. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první ošetřením instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne ošetření podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

 1. Ceník kosmetického ošetření

Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku a v pátek dopoledne. V případě dohodnutého termínu v sobotu, neděli, nebo o svátcích, je k ceně účtován 30% příplatek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2024

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní

nebo telefonicky na  telefonní číslo: 736 688 722                                                                         

1.Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídám?

Jako poskytovatel služeb odpovídám za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu. Shodou se smlouvou, je zejména to, že:

 • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
  • služba má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisuji, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a na základě reklamy, a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;
  • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je nutné reklamovat v průběhu jejich poskytování.

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
– jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
– jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

 1. Před každým ošetřením zjišťuji zdravotní stav. Pokud něco zamlčíte a nastanou komplikace, nenesu za tento stav zodpovědnost. Odstavec 6. všeobecné podmínky.
 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímám reklamace:

Na provozovně: Halka Hana Doubravová, Mírová 110, Velké Hoštice, 747 31 nebo

telefonicky : 736 688 722

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2024

 

Obal Hlas Země

Básnická sbírka

Básně pro všechna lidská srdce, jež touží po lásce, milují, ale také pro ty, kteří vědí, jak láska bolí.

Básnickou sbírku Hlas Země, jsem vydala v roce 2019. Obrázky a také obálku, vytvořila úžasná malířka a bytost Eleanor Skurska. Korekce textu jsou dílem skvělé paní učitelky Pavlínky Bednářové. Knihu je možné zakoupit ve spoustě knihkupectví. Já již v současné chvíli nemám žádné výtisky k dispozici a proto její prodej na stránce nenajdete. Jsem šťastná a hrdá na to, jak se tento projekt povedl, protože kniha je skutečně nádherná a již pátým rokem dělá radost všem, kdo ji mají ve své knihovně.

Vydejte se s mými básněmi a obrazy Eleonor Skurske na cestu do svých srdcí. Nechte se oslovit otevřeností a láskou, jimiž ke mně promlouval vesmír, a vězte, že v srdci jsme všichni stejní.

Hlas Země

Ten hlas, co teď ze mě tiše zní,
bude i hlasem posledním,
co na cestě domů mě doprovodí,
do míst, kam všechny duše vodí.

Ten hlas je tu s námi po staletí,
my slyšeli ho už jako děti,
to, že jej dnes málokdo slyší,
je proto, že už nejsme tiší.

Ten hlas je tu stále s námi všemi,
provází celou naši Zemi,
slyšíš jej jen, když nemluvíš,
možná jen v noci, když klidně spíš.

Ten hlas mluví tiše, téměř šeptá,
většinou se nás na nic neptá,
šeptá jen tiché: „Miluji Tě“,
vždyť každý z nás je jeho dítě.

Ten hlas je hlasem celé Země
a dnes hovoří právě ke mně,
přináší nám všem lásky slova
a s nimi zmizí všechna zloba.

Ten hlas přináší všem poselství,
jenž je to největší tajemství,
že když utiší se zloba v nás,
náš svět bude zas plný krás.

obálka knihy web

Básnická sbírka

Ve svých básních pro vás otevírám prostor nekonečna, jenž má pro nás odpovědi na všechny otázky života a smrti a přináší nám útěchu ve chvílích bolesti. Nemusí jít vždy o ztrátu někoho blízkého. Častokrát ve svém životě ztratíme sebe sama a i v nás musí zemřít naše staré Já, abychom se mohli znovuzrodit a být opět o něco silnější a moudřejší.

Druhá básnická sbírka je v současné době připravena pro vydání. I do této knihy nakreslila obrázky Eleanor Skurska a korekce opět provedla Pavlínka Bednářová.

„Smrt je nejsilnější a nejmocnější lekcí o lásce. Ve chvíli, kdy odejde milovaná bytost z tohoto světa, všechna láska, kterou nám dala a my jí, zde zůstává. To, že ji nemůžeme už fyzicky vyjádřit, vytváří obrovský přetlak a zoufalství. Dává nám to však možnost uvědomit si, jak moc jsme někoho milovali. Nejtěžší je být tím, kdo zůstává, když někdo odchází.“

Nechej mě plakat

Nechej mě plakat, jen buď tu se mnou,
ve chvíli štěstí, i když doba je temnou,
mou ruku uchop a drž mě v objetí,
když mou tvář skrápí slzy dojetí.

Nechej mě plakat, to nejsou slzy,
to jenom andělé skrápí tvář mou,
hojivý déšť odplaví již brzy vše,
co můj svět halilo tmou.

Nechej mě plakat, vždyť pláč mi sluší,
jak malé hvězdy jsou slzy mé,
vyčistí bolest a žal v mém srdci,
to je to tajemství, proč pláčeme.

Ptáš se, proč pláču v této chvíli,
když držíš mě ve svém obětí?
Nenech se lásko pláčem zmýlit,
to jsou slzy štěstí a dojetí.

 

Před pár lety jsem se zamilovala do tvorby mandal. Pamatuju si, že jako malá jsem ráda kreslila. Maminka mě přihlásila do Lidové školy umění, odkud mě záhy vyhodili, protože se jim zdálo, že pracuji příliš pomalu. Tehdy jsem uvěřila tomu, že to neumím a malovat jsem přestala. Trvalo to dlouho, ale dnes opět ráda maluju. To, jak mi to jde, může posoudit každý sám. Mandaly maluji nejen pro radost, ale také na přání. Máte-li zájem o svou vlastní mandalu, zavolejte mi, nebo napište zprávu a pak už se jen nechte překvapit tím, co pro vás vesmír přinese.

"Harmonie čaker"

– 2021

"Rovnováha"

– 2018

"Kočičí láska"

– 2022

Kontakt

Halka Hana Doubravová

Mírová 110, 

Velké Hoštice, 747 31

tel: 736 688 722

halkadostalova@seznam.cz

 

připojte se